دیدن انگشتر طلا در خواب

تعبیر خواب انگشتر طلا

فرایند خواب دیدن همواره با سؤالات زیادی رو به رو بوده است. از آنجائیکه رویاهای هر فردی نشأت گرفته از مغز وی است و از وضعیت جسمی‌اش تأثیر می‌پذیرد، می‌تواند شرایط جسمی و روحی فرد را بیان کند. همین امر موجب شده است روانشناسان به بررسی رویاهایی که بیماران خود در خواب می‌بینند، علاقه‌مند شده و مبادرت به این امر کنند. به احتمال زیاد شما هم مانند بسیاری از افراد حین خواب، رویاهایی را می‌بینید که بعد از بیداری دوست دارید آن‌ها را تعبیر کنید. به عبارتی می‌خواهید رویاهایی را که در خواب می‌بینید معنی کنید. چنانچه تاکنون پیش آمده است در رویاهای خود انگشتری طلا ببینید و دوست داشته‌اید معنی خواب خود را بدانید تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید اما قبل از این‌که معنی دیدن انگشتر طلا در خواب و به طور کلی تعبیر خواب انگشتر را بدانید بهتر است با معنی خواب انگشتر آشنا شوید.

نمایش ویدیو در آپارات

معانی مختلف دیدن انگشتر در خواب

معنی خواب گم کردن انگشتر، خریدن انگشتر، دادن انگشتر شکسته، هدیه دادن انگشتر و یا حتی دیدن انواع انگشتر فیروزه، طلا، مس، نقره، آهنی، یاقوت، نگین دار سبز، برنج، آهنی و غیره دارای تعابیر مختلفی است ولی در حالت کلی از دیدگاه خوابگزاران به نام، دیدن انگشتر در خواب نشانه‌ای از پذیرش و مسئولیت‌هایی است که بر عهده شما خواهد بود.

خوابگزاران غربی می‌گویند خواب دیدن حلقه در خواب نشان دهنده این است که شما در فکر یک رابطه بادوام و مستحکم هستید و یا حتی در فکر این هستید که رابطه‌ای بی‌حاصل را خاتمه دهید. معنی دیگری که در خصوص حلقه وجود دارد این است که شما در رابطه با کاری و یا فردی احساس تعهد می‌نمائید و یا این‌که در یک گروه مهم اجتماعی عضو هستید.

افزون بر این می‌توان گفت انگشتر در خواب نشانه‌ای است از ازدواج، عهد بستن، یکپارچگی، ابدیت و کمال. خواب انگشتر می‌تواند نشانه‌ای از عهد بستن در مقابل رابطه‌ای باشد. علاوه بر این می‌تواند نشانه‌ای از تعهداتی دیگر از قبیل پیمان بستن در مقابل آرزویی معلوم و یا هدفی باشد. احیاناً دیدن انگشتر در خواب نمادی از پیمان و وفاداری است که نسبت به باورها، هدف‌ها و نیز آرزوهایتان دارید.

نکته‌ای در مورد تعبیر خواب انگشتر

چنانچه در خواب، تنها انگشتری را ببینید که جزئیات آن برایتان معلوم نباشد می‌تواند نشانه‌ای بر این باشد که در زندگی خود دارای مشکلاتی هستید که قابل حل شدن نیست و به ظاهر پایانی هم ندارد. علاوه بر این‌ها می‌تواند نمادی از اهمیت عهد و پیمان وفادارانه و عشق و محبتی باشد که به زودی از سوی فردی که به شما علاقه دارد و اهمیت و ارزش زیادی برای شما قائل است، دریافت خواهید نمود.
تا این‌جا به معانی مختلفی که خواب انگشتر می‌تواند داشته باشد پرداختیم در ادامه به معانی متفاوتی که دیدن انگشتر طلا در خواب دارد خواهیم پرداخت.

دیدن انگشتر طلا در خواب

در ابتدا بهتر است بدانید که خواب انگشتر طلا از هر جنس دیگری بهتر است.

دیدن خواب انگشتر طلا نشانه بسیار خوبی است و بیانگر عهد و پیمانی استوار و پا برجا خواهد بود. افزون بر این دیدن انگشتر طلا در خواب، علاقه و شیفتگی شما را به وفاداری، امنیت و پایداری نشان می‌دهد.

گفتنی است که امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند: “تعبیر خواب انگشتر طلا خوب است.”

همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم دیدن خواب انگشتری طلا علامتی بسیار خوب است و بیانگر عهدی پایدار و استوار خواهد بود.

امام جعفر صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: “اگر فردی دارای موقعیت کاری بالایی باشد به عبارتی والی باشد، در خواب انگشتری طلا ببیند، از کار خود بر کنار می‌شود.”

انگشتر طلا در خواب
انگشتر طلا در خواب

دیدن انگشتر طلا در خواب در دست

چنانچه در خواب دیدید که در دست راست و یا در دست چپ خود انگشتر طلا دارید یعنی شما و همسرتان به یکدیگر وفادار خواهید ماند.

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان

چنانچه مردی در خواب انگشتر طلا ببیند، به این معناست که به سختی و ناراحتی دچار خواهد شد و یا مبادرت به کاری حرام نموده است.

در این خصوص یوسف نبی علیه‌السلام می‌فرمایند: “تعبیر خواب انگشتر، فرزند است. دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان خوب نیست اما دیدن انگشتری از جنس فیروزه و یا نقره، خوب است.”

 • چنانچه مردی در خواب ببیند که فردی به وی انگشتر طلا می‌دهد از فردی سخن مکروه خواهد شنید.
 • اگر مردی در خواب ببیند که انگشتر طلای خود را در نزد فردی به امانت می‌گذارد، فردی که انگشتر وی را به عنوان امانت پذیرفته است در بیداری به وی خیانت می‌نماید و یا سخن ناشایسته‌ای بین آن دو رد و بدل خواهد شد.
 • چنانچه مردی در خواب ببیند که صاحب انگشتر طلاست نشانه خوبی برایش نخواهد بود و گمان می‌رود که از نظر مالی زیان خواهد دید و یا نشانه‌ای برای رسیدن به ناراحتی و سختی و به انجام رساندن کاری می‌باشد که حرام است.
 • در نهایت اگر مردی در خواب ببیند که از جواهرساز انگشتری طلا خریداری می‌کند خواب وی نشانه این است که مردی دروغگو تصمیم دارد وی را فریب دهد و بنابراین لازم است مرد بسیار مراقب باشد.

پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای مردان

چنانچه مردی در خواب ببیند که انگشتری طلا یافت، با کاری رو به رو خواهد شد که به زیانش است.

چنانچه مردی در خواب ببیند که در دست چپش انگشتر طلا کرد، مخفیانه و بدون این‌که با کسی مشورت نماید، اقدام به کاری می‌کند که برایش ایجاد مشکل و ناراحتی خواهد کرد.

از دیدگاه امام جعفر صادق علیه‌السلام “چنانچه مردی در خواب ببیند انگشتری طلا در دست دارد و آن را گم می‌کند به این معنا خواهد بود که همسر خود را از دست می‌دهد.”

پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان

یافتن انگشتر طلا در خواب برای زنان به این معناست که به موفقیت و شادکامی خواهند رسید.

 • اگر دختری در خواب ببیند که برایش انگشتری طلا خریداری کردند، ازدواج می‌کند و همسرش باعث افتخار و سر بلندی‌اش خواهد شد.
 • چنانچه زنی در خواب ببیند که همسرش به وی انگشتری طلا هدیه داد، مورد احترام وی واقع خواهد شد و به شادی و بزرگی دست خواهد یافت.
 • اگر زنی در خواب ببیند که انگشتری طلا یافته است؛ به موفقیت و شادمانی خواهد رسید.
یافتن
پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان

دیدن خواب انگشتر طلا در دست چپ برای زنان و دختران

 • چنانچه دختری در خواب ببیند که انگشتری طلا در دست چپ او نمودند، برایش خواستگاری می‌آید.
 • چنانچه زنی در خواب ببیند که در دست چپش انگشتری طلا وجود دارد نشانه این است که همسرش به وی وفادار است.

از دیدگاه امام جعفر صادق علیه‌السلام “چنانچه زنی در خواب ببیند انگشتری طلا در دست چپ خود دارد و انگشترش را گم کرده باشد و یا به هر علتی از بین برده باشد نشان دهنده این خواهد بود که فرزند خود را از دست می‌دهد و یا اموالش ضایع و تباه می‌گردد.”

دیدن انگشتر حلقه ازدواج یا نامزدی

 • چنانچه در خواب حلقه ازدواج و یا نامزدی که معمولاً از جنس طلا است، ببینید نشانه‌ای از عهد و پیمانی خواهد بود که فردی آن را با شما منعقد کرده است و یا این شما هستید که عهد و پیمانی با فردی بسته‌اید ولی تاکنون به طور کامل به مرحله اجرا در نیامده است.
 • علاوه بر این حلقه ازدواج می‌تواند نشانه همسر شما و عهدی باشد که وی به ازدواج با شما دارد.
 • چنانچه در خواب ببینید که حلقه ازدواج در دستتان نیست، نشان دهنده این خواهد بود که با فردی که در خواب انگشتر را از وی دریافت نموده‌اید، رابطه‌اتان به پایان خواهد رسید. البته باید گفت که این خواب می‌تواند علامتی از شبهه و بد گمانی‌های شما نسبت به رابطه‌ای که دارید، باشد.

اگر در خواب ببینید که حلقه طلا خریداری می‌کنید ازدواج سریعی پیش رو خواهید داشت.

از نظر امام جعفر صادق علیه‌السلام “اگر در خواب ببینید که حلقه طلا گم کرده‌اید، پیام آور این امر است که در آینده‌ای نزدیک رابطه‌ای به هم خواهد خورد. چنانچه در خواب ببینید که حلقه طلا از دستتان افتاد بد شانسی به خانه‌اتان خواهد آمد و به سلامتی شما آسیب خواهد رسید. در این صورت باید بیشتر مراقب سلامتی خود و خانواده‌اتان باشید.”

گم کردن انگشتر طلا در خواب

در حالت کلی گم کردن اجناسی از جنس طلا نامبارک است.

با این وجود دیدن گم شدن انگشتر طلا در خواب شوم و بد یمن است.

از دیدگاه امام جعفر صادق علیه‌السلام این خواب نشان دهنده اهمال و بی‌دقتی شما خواهد بود. به سبب چنین خصوصیت‌های منفی امکان این وجود دارد که مهم‌ترین تغییر زندگی خود را از دست دهید. در نتیجه می‌توان گفت که فکرهایی را که در سر می‌پرورانید در حد رویا باقی خواهند ماند.

هدیه گرفتن انگشتر طلا در خواب

چنانچه زنی در خواب ببیند که چیزی از جنس طلا ولو انگشتر طلا باشد و یا اجناس طلای دیگری، از فردی به عنوان هدیه دریافت می‌کند خواب وی نشانه مردی ثروتمند است که بخیل، وسواسی و طماع است. در حقیقت باید گفت این‌که می‌بینید برای تحمل چنین وضع شخصیتی منفی آمادگی دارید ارزشش را دارد.

در حالت کلی اگر در خواب دیدید که انگشتری طلا از کسی دریافت می‌کنید چه طلای زرد باشد چه طلای سفید، البته در طلای سفید نقش و صفت انگشتری را ببینید، به این معناست که از خداوند به شما خیری خواهد رسید.

هدیه گرفتن انگشتر طلا در خواب
هدیه گرفتن انگشتر طلا در خواب

انگشتر طلا در خواب در دست دختران مجرد

از دیدگاه جابر مغربی اگر دختر مجردی در خواب ببیند انگشتر طلای خود را به هر علتی شکست و یا اقدام به تعمیر کردن آن نمود خواب وی به این معنا خواهد بود که هر رابطه‌ای با هر فردی در زمین دارد که آن را با عشق و علاقه آغاز نموده است به گریه جدایی و نیز غم و غصه تبدیل خواهد شد.

به عبارتی می‌توان گفت معنای آن شکست در امور عاطفی است و البته می‌توان اظهار کرد که این رویا می‌تواند هشداری برای شما باشد تا زمانی‌که اوضاع خراب‌تر نشده است این رابطه را خاتمه دهید.

چنانچه در خواب ببیند که انگشتری طلا از دست مرده‌ای دریافت می‌کنید، نشان دهنده انرژی، هیجان و رویدادهایی است که مثبت بوده و در زندگی آینده شما تأثیرگذار خواهد بود، افزون بر این با افراد مختلفی ملاقات خواهید نمود.

گفتنی است که از نظر شیخ طوسی تعداد زیادی از انگشترهای طلا برای دختران مجرد به معنای خواستگارهای زیاد است.

در نهایت باید گفت که خالد اصفهانی در مقاله‌ای اظهار کرده‌اند که در اغلب موارد معنی خواب انگشترهای طلا بدون در نظر داشتن اندازه، رنگ و این‌که چه نگینی بر روی آن بوده است برای دخترانی که مجرد هستند دارای چندین علامت استکه در ادامه به هریک از این موارد اشاره می‌کنیم.

تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختران مجرد

 • شنیدن خبرهای خوشحال کننده در خصوص عشق.
 • در صورتی‌که دختر مجرد انگشتر طلا را از مرده‌ای هدیه بگیرد به معنای افزوده شدن به مال و ثروت خواهد بود.
 • ازدواج و یا خویشاوندی‌های موفقیت آمیزی که نهایتاً موجب سعادتمندی و خوشبختی خواهد شد.
 • نامزد کردن دوستان نزدیک دختر مجرد.

دیدن انگشتر طلای سفید نگین‌دار در خواب

تعبیر خواب انگشتر طلا از دیدگاه خالد اصفهانی به این شکل است که اگر دختری یا زنی و یا مردی مبادرت به خرید انگشتر طلای سفید نگین‌دار نمود، حاکی از ازدواجی موفقیت آمیز و یا یک شادی و جشنی بزرگ است که در آینده‌ای نزدیک به انجام خواهد رسید. اگر هم انگشتری با ویژگی‌های ذکر شده در بالا به تعداد زیاد مشاهده نمایند حاکی از دام و تله‌ای خواهد بود. گفتنی است که در حالت کلی دیدن این رویا چه در شب چه در روز برای مردان و زنان، استوار بر چند وجه اصلی است که در ادامه هریک از این موارد را بر می‌شماریم.

 • قدرت و سلطنت: لازم است بدانید که این مورد مهم‌تر از بقیه موارد می‌باشد.
 • زن گرفتن، نامزدی، عقد و یا عروسی.
 • به دنیا آمدن فرزند.
 • مال و رزق و روزی است که از راه حلال به دست می‌آید.
طلای سفید نگین دار
طلای سفید نگین دار

در ادامه تعبیر خواب انگشتر طلا از دیدگاه برخی بزرگان را بررسی می‌کنیم:

انگشتر طلا با نگین سبز در خواب از دیدگاه ابراهیم کرمانی

چنانچه در خواب ببینید انگشتری طلا با نگین سبز که موجب خشنودی و پسند هیچ یک از افراد خانواده‌اتان قرار نگرفته است و اشخاص دیگر شما را به دلیل خریداری چنین حلقه‌ای مورد سرزنش قرار می‌دهند، نشان دهنده آن خواهد بود که از اموالی که دارید چیزی شود و پادشاهی شما را مورد خشم قرار خواهد داد.

تعبیر خواب انگشتر طلا سفید در خواب از دیدگاه محمد بن سیرین

 • اگر در خواب ببینید که انگشتری با نگین سفید دارید که انگشترتان شکست اما نگین آن ماند، نشان دهنده این خواهد بود که بزرگی و مقامی که دارید از دست خواهید داد اما آبرو و صلابت شما بر جای خواهد ماند.
 • چنانچه در خواب ببینید انگشتر خود را به فردی می‌بخشید، نشان دهنده این امر خواهد بود که از دارایی‌های خود مقداری را به کسی خواهید بخشید.
 • اگر در خواب ببینید که انگشتر خود را می‌فروشید که آن را دارای ارزش می‌دانند، حاکی از آن خواهد بود که هر چه که دارید خواهید فروخت و هزینه خواهید کرد اما اگر آن را ارزشمند ندانستند از هر چه دارید مقداری را خواهید فروخت.

دیدن انگشتر طلا با نگین قرمز به روایتی از شیخ منجم

 • اگر در خواب ببینید که حلقه‌ای از جنس طلا با نگین قرمز و قشنگ در دست دارید نشان دهنده زخم، غم و حسرت خواهد بود.
 • چنانچه در خواب ببینید فردی انگشتری طلا نگین قرمز به شما هدیه داد، نشان دهنده این خواهد بود که از مشکلات و گرفتاری‌ها رها خواهید شد.

هدیه گرفتن انگشتر طلا در خواب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • چنانچه زنی در خواب ببیند مردی ناآشنا که تاکنون وی را ندیده است و شناختی از او ندارد به وی انگشتری طلا هدیه می‌دهد، بیانگر این موضوع خواهد بود که به موفقیت بزرگی دست خواهد یافت که برای خود زن و دیگران غیر قابل باور خواهد بود.
 • چنانچه در خواب دیدید که فردی به شما انگشتری داد و شما آن را به دست کردید از سوی آن شخص سودی نصیبتان خواهد شد که همین امر موجب خواهد شد اعتبارتان افزایش یابد. لازم است بدانید که گرفتن انگشتر از دیگران خوب بوده و منفعتی که نصیب بیننده خواب می‌شود وابسته به چند عوامل خواهد بود که از جمله آن‌ها می‌توان به شخصیت و شغل دهنده انگشتر و نیز محلی که انگشتر گرفته و داده می‌شود، اشاره کرد.
 • چنانچه در خواب دیدید که انگشتر خود را می‌شکنید، در صورتی‌که ازدواج کرده باشید بین شما و همسرتان جدایی و اختلاف پیش خواهد آمد.
 • چنانچه در خواب ببینید که انگشتر خود را به فردی که امانت داده‌ بودید آن را به شما باز گرداند خواب شما به این معنا خواهد بود که در آینده‌ای نزدیک از دختری و یا زنی خواستگاری می‌کنید که وی درخواست ازدواج شما را نمی‌پذیرد و در صورتی‌که شرایط ازدواج را نداشته باشد، بیانگر آرزو و استدعایی خواهد بود که برآورده نشده است.
هدیه گرفتن انگشتر طلا در خواب از دیدگاه بزرگان
هدیه گرفتن انگشتر طلا در خواب از دیدگاه بزرگان

کلام پایانی

به پایان مقاله تعبیر خواب انگشتر طلا رسیدیم، امیدواریم پاسخ تعبیر خواب خود را دریافته باشید.

اگر قصد خرید و فروش زیورآلات مورد نظر خود را دارید می‌توانید به سایت یا اپلیکیشن واسط کالا مراجعه نمایید و بدون دردسر اینکار را انجام دهید.

اگه خواب مار دیده‌اید و نمی‌دانید که چه تعبیری دارد؛ مطالعه تعبیر خواب مار می‌تواند به شما کمک کند. جالب است بدانید تعبیر خواب انواع مار متفاوت بوده و هر کدام تعبیر مخصوص به خودشان را دارند.

94 دیدگاه دربارهٔ «تعبیر خواب انگشتر طلا»

 1. در خواب دیدم که انگار دیگر همسرم نیست ویک مرد سیاه پوست عرب برای من پنج تا انگشتر خریده که دوتای آن را گم کردم وبرای من خانه هم خریده است که من جواب بله را بدهم ومن همش در ابهامات هستم انگار منتظر همسر خودم هستم که بیایید

 2. سلام وقتتون بخیر من در خواب چند تا ‌انگشتر و یک پلاک گردن دیدم که هم تو دستمه هم گردنم یکی ازم پرسید بده ببینم انگشتر دادم بهش گفت چن خریدی گفتم اینقدر در صورتی که تقلبی بود انگشتر فقط پلاک گردن اصل بود

 3. سلام سال خوبی برای مادرم گرفتم همه هم حالشون خوب بود و کلی تشکر کردند اما شبش خواب دیدم که مادرم انگشتر طلای من رو که شبیه به یک حلقه بود دستش کرده و تاکید میکنه که مال خودم هست… و بیقرار بود راجع به مسائل پولی… البته چهارمین سالگردش بود… امیدوارم که تعبیرش خوب باشه

 4. سلام من در خواب دیدم در کشو اتاق رو باز کردم دیدم چند سکه طلا بزرگ قدیمی و یک انگشتر طلا با نگین نقره ای رنگ هست و از همسرم پرسیدم اینها مال شماست گفت نه و خواستم ببرم بفروشم ماشین بخرم که از خواب بیدار شدم ولی تصویری از پشت و روی سکه به خاطر ندارم

 5. من متاهل هستم یه دختر دارم طلاهم رو فروختم در حال حاضر طلا ندارم بعد خواب دیدم که دو انگشتری شبیه انگشتر های قبلی خودم اط غیب به دستم رسید که پوشیدم و خیلی خوشحال بودم

 6. سلام من خواب دیدم یه آدمی که اصلا نمیشناسم ولی تو خواب انگار آدمی بود که خیلی دوسش دارم ازم خواستگاری کرد و یه حلقه طلا ضخیم با نگین بزرگ قرمز رنگ دستم کرد که برام کوچیک بود تا بند اول دستم شد و یه بارم از دستم افتاد و دوباره دستم کردم ، بعدم باهم رفتیم پیش پدرم که منو از اونم خواستگاری کنه تو خوابم خیلی خوشحال بودم. تعبیرش چی میشه؟ بخصوص که من تا به حال هم با کسی ارتباط نداشتم و فقط روی یه نفر کراش دارم🤔

 7. سلام اوقاتتون بخیر و شادی
  من دمه صبح خواب دیدم خواستگار دارم و بله دادم و النگوطلا پهن دست چپم و دو انگشتر طلاکه دست چپ و راستم انداختن و اینکه کسی صیغه جاری نکرد ولی برگه ای ب عنوان صیغه نامه دستم دادن ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

 8. سلام اگه زنی خواب ببینه با نامزدش دعواش شده نامزدش حلقشو از دستش دراورده وگذاشته روی میز تعبیرش چی میشه ؟

  1. سلام رویای عزیز
   تو بحث تعبیر خواب مسلما دیدگاه ها و تعابیر گوناگون وجود دارد. ولی خب میتونه این خواب برگرده به به وجود اومدن یک مشکل و یا یک کار و راه نادرست.
   ممنون که به وبسایت واسط پت سر زدید.

 9. سلام من خواب دیدم که با چن نفر از دوستانم رفتیم بالای یک درخت و میوه چیدیم یادم نمیاد میوه چی بود بعد بین اون میوه ها یه انگشتر طلای سفید نگین دار پیدا کردم که گفتم این انگشتر ب من رسید حالا همه حرف منو گوش میدادن فقد…

 10. سلام من خواب دیدم یه نفر که چهرشو ندیدم بهم یه انگشتر طلا با نگین الماس داد بعد انگار همه میخواستن انگشتر رو ازم بدزدن منم از ترسم انگشتر رو قورت دادم بعد میخواستم بالا بیارم نمی شد من انگشتر رو می دیدم کجای معدم هست تکون نمی خورد استفراغ می کردم ولی انگشتر تکون نمی خورد

 11. من درخواب دیدم که چهار انگشتر طلا داشتم دوتا در دست چپ ودوتا در دست راست ولی بعد از چند ثانیه انگشتر های دست راستم گم شد
  لطفا تعبیر این خواب رو بهم بگین

 12. سلام در خواب ببیند انگشتر الماس زیادی پیدا کرده تعبیرش چیست؟ هر چه برمی داشتم بازم بود جیبم پر از انگشتر شده بود ولی بازم روی زمین انگشتر دیگری جایگزین می شد هر چه بر می داشتم بازم یکی دیگر جایگزین می شد انگشتر مانند حلقه ای سفید بود و رویش نگین های کوچک الماس لطف می کنید تعبیرش را بگویید. صبح روز جمعه قبل از نماز صبح دیدم باتشکر.

 13. خواب دیدم برا دومادم انگشتر طلامیخرم دخترم مجرده قبلا هم طلاق گرفته صورت دوماد رو ندیدم بعد هول هولکی به اقام میگم بریم یه ساعت هم براش بخریم

 14. با سلام و عرض ادب

  چند روز پیش درست روز شهادت مولا علی
  داشتم میخوابیدم که مابین خواب و بیداری دیدم بالا سر حضرت علی نشستم و ایشون دست راستشون رو کشیدند به سمت چپ صورتم و یک انگشتر طلا بمن دادند و منم برای اینکه انگشتر گم نشه اونو گذاشتم توی قلبم .

  از اون روزی که این خواب عجیب رو دیدم خیلی حیرانم
  لطفا اگر تعبیرش رو میدونید بران بنویسید .. سپاسگزارم

 15. سلام من مجردم و در رابطه هستم خواب دیدم دست چپم بجای انگشتر نخ بود و یه پسر دیگه بهم داشت انگشتر طلا میداد برای نشون کردن که من نگرفتم و بهش گفتم باکسی هستم تعبیرش چیه؟؟؟

 16. سلام. من دیشب خواب دیدم دو سه تا انگشتر کوچک به دست دارم ولی در خواب پیش خودم میگفتم بقیه طلاها رو به شوهرم داده‌ام وگرنه بیشتر داشتم، به مرور هر قدر میگذشت تعداد انگشترهای من بیشتر و بزرگتر میشد..

 17. من چن شب پیش خواب دیدم که چنتا انگشتر طلا البته به هم وصل بودن و به عنوان یه انگشتر محسوب میشد رو به من دادند که روش نگینای زیادی داشت و تقریبا به اندازه نصف انگشتم بود،همچین انگشتری تعبیرش مثل انگشتر های دیگه ست؟🤔

 18. سلام من اول شب خواب دیدم که مادرم برایم حلقه ازدواج خریده بود البته هم بری مه و هم بری پسر که قرار باهم ازدواج کنه و با یک دست بند طلا من زیاد خوش بودم فکر میکردم که مادرم پیوند منو عشقم را قبول کرده و پدرم هم امد وقتی حلقه را در دستم دید لبخند زد و دقیقاً من اون حلقه رو در دست چپم انداخته بود نظر شما در این مورد چیست ؟؟؟؟ منتظر جوابتان هستم

 19. سلام من خواب دیدم با یکی از دوستان به طلا فروشی رفتم وانگشتری رو که برام بزرگ بود رو خواستم برام درست کنه گفت از این انگشتر سه تا انگشتر درست میشه و گفت که براش نگین میزاره نگین قرمز رنگ بود و طلا سازه هم خانم بود و به من یک کیف چرم بزرگ قهوه ای رنگ هدیه داد که توی اون سه تا هدیه ی دیگه گذاشته بود ممنون میشم تعبییر خواب مندرو بگید.

 20. سلام من میخام خوابم رو کامل بگم البته یکم خنده داره. خواب دیدم خاله ام با بچه هاش اومدن خونمون و پسر خالم تو یکی از دستاش انگشتر طلا پوشیده تو چهار انگشتش بعد لیمو ترش تو انگشترا گیر کرده و به من میگه که تیکه های لیمو ترش رو از انگشترا جدا کنم منم همین کارو کردم لطفا بگید تعبیرش چیه

 21. سلام من خواب دیدم که یک از اقارب م انگشتر طلا خود را برایم نشان می‌دهد و می‌گوید نامزد برایم پول داد تا این رفته این انگشتر طلا را بخرم میشه بگویید تعبیرش چیست

 22. با سلام، من دیشب خواب دیدم که اون فردی که دوستش دارم بدون اینکه چیزی ازم بپر سه دستم کرد، انگشتر طلا با نگین های ریز ، خودشم داشت مثل مال من اما نگین هاش کمتر بود ، من قبلا هم اون رو در خواب دیده بودم ، اما با انگشتر طلا و الماس تغریبا بزرگ ، این یعنی چه؟ راستش ما خیلی وقته با اینکه همدیگه رو همیشه میبینیم اما حرف نمیزنیم، تغریبا ۴ سال میشه تا اینکه این اواخر خودم باهاش حرف زدم ، این میتونه نشونه ی چی باشه؟

 23. سلام؛من خواب دیدم با خانم همکارم که بیوه می باشد باهم در حال صحبت و قدم زدن بودیم. به من گفت چیزی گم کرده ام.من گفتم پیدا می کنم.بعدا انگشتر طلاش را پیدا کردم تعبیر چیست؟

  1. سلام من خواب دیدم انگشترنگین دار شوهرم اورده ک به طلا تبدلش کنیم بعدش دیدم توی دستمه و به طلا تبدیل شده حتی قالب نگین داشت و نگینش از طلا بود خیلی زیبا بود.

 24. سلام خسته نباشید من دیشب تو خواب دیدم با یه نفر تو کوه پایه هستیم و صاعقه شدید به زمین میخوره و ما فرار میکنیم و بهمون اصابت نمیکنه بعد دیدیم یه صاعقه شدید به زمین خورد و گودال کوچیک به وجود اومد دوستم گفت وقتی ساعقه میاد از لون تو الماس در میاد رفتیم یکم همونجا که ساعقه زده بود رو کردیم کلی الماسای ریز پیدا کردیم با سه تا انگشتر طلا سفید که شبیه حلقه بودن، تعبیرش چی میشه؟

 25. سلام.من دیشب خواب دیدم همکارشوهرم که سیدهم هستن اومدن منزل ما و بعداز پذیرایی شدن توسط من وهمسرم تعدادی انگشتر نگین داربسیار زیبا به مادادن که بسیار زیبا بودند نگینهای شفاف و رنگی.من باردارم اما دیروز گفتن باید سقط انجام بدم دیشب خیلی گریه مردم و خوابیدم

 26. با سلام.‌وقت بخیر.‌ من شنبه یه نفر خواستگاری کرده منو از بابام ولی قراره خونه بخرن اول
  دیشب خواب دیدم با مادرم رفتیم طلا فروشی برای خریدحلقه. ما حلقه عروس و داماد رو خریدم.زرد بود و خیلی خوشکل.ینی توی خواب احساس میکردم کارمون جور شده میخایم حلقه بخریم. بعد یه خانواده دیگه هم همراهمون بودن.یه زن و شوهر.اونا هم یه حلقه عروس و داماد برامون خریدن. اما خوشکل نبود. وانگار استیل بود رنگش. ولی توی خواب طلا بود.بعد گفتن حلقه ما و شما رو نشون خواستگارت بدیم ببینیم‌اونا کدومو انتخاب میکنن .

  1. سلام و عرض ادب
   این خواب نشانه ای از این است که ممکنه افرادی در کار شما برای امر ازدواج دخالت کنند. شما باید خیلی مراقب باشید که امر خیر ازدواجتون با دخالت دیگران به مشکل نخورد.
   تشکر

 27. سلام شوهرم خواب دیده رفته طلا فروشی بهم یه انگشتر طلا با نگین فیروزه که قبلا گم کرده بودم خریده اورده خونه همون انگشتری که گم کرده بودم اونم پیدا شده بعد هم انگشتری که بهم خریده بردیم نشون بقیه هم دادیم

 28. سلام. در جواب زری خانم بگم من انگشترو گردنبندو به عنوان هدیه دیدم. ولی گوشواره نه. خریده بودن ولی اونجا ندادن. آخرسرم یکی اومد بهم یه سری کتاب هدیه داد که اونجا بیدار شدم.

 29. سلام من خواب دیدم یه انگشتر طلاسفید با نگین جواهر سفید خریدم که انگشتر درشتی بود و خیلی زیبا و اونو همون موقع به دست راستم کردم و از خریدش خیلی راضی بودم .من ازدواج کردم وفرزند چهارماهه دارم .

 30. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که عاقد تو یه مراسمی منو به عقد کسی درآورد. دامادو اون لحظه کنارم ندیدم ولی میدونم که ازدواج کردم. بعد رسم همیشگی مادر، مادرشوهر و یه سری از آدما اومدن به هم طلا هدیه دادن. مثل انگشتر و گردنبند…فقط گوشواره رو خریده بودن ولی اونجا نشد گوشم بندازن. به نظر شما تعبیرش چیه؟؟
  ممنون میشم زود بگید

 31. سلام حدود ساعت شیش سه شنبه صبح خواب دیدم با داییم رفتم طلا فروشی و حدود شیش تا انگشتر طلا برای ی دستم خریدم و تمامشو دستم کردم و ی دونه هم قایمکی گذاشتم توی جیبم و بردارم .متاهل و باردار هم هستم البته
  تعبیرش چیه ممنون میشم بگید

 32. سلام خواب دیدم شوهرم بهم یک گوشوار طلا داد که خیییلی قشنگ بود و دوتا انگشتر طلا که ازش خوشم اومد ولی معمولی بود پیشم و به این فکر کردم همین که برام هدیه آورده خیلی ارزش داره لطفا تعبیرش رو بهم بگین.

  1. سلام عرض ادب و احترام
   گوشواره نشانه‌ی این است که شما دختر دار می‌شوید. دختر باعث تحکیم زندگی می‌شود.

 33. سلام، پنجشنبه ساعت پنج صبح خواب دیدم داخل ماشین خودمان و دستم روی لبه ی پنجره هست، برادر همسرم که فوت شدند بطرف من آمد و با نگاه نافضی گفتند انگشترت خیلی به چشم میاد، من دستم را پایین آوردم و روی پام گذاشتم تا دیده نشه، دیدم همسرم را صدا کردند و گفتند میای از این خیابان رد بشیم؟ همسرم سریع از ماشین پیاده شد و گفت بله بریم، دستش را دراز کرد که دست برادرش را بگیرد اما او ندید و گفت فقط یک لحظه هست چیزی نیست، من با شنیدن این حرف ترسیدم و همسرم را صدا کردم و نرفت واون خودش رفت

  1. سلام عرض ادب و احترام
   ماشین به معنی کار است. اینکه داخل ماشین خودتان بودید یعنی روی کار شما هیچ تاثیری نمی‌گذارد. یک اتفاق نامحسوس و ضعیف برای همسرتان پیش می‌آید که بخیر و خوشی می‌گذرد.

 34. سلام..خواب دیدم انگشتر نگین سفیدی گم کردم، حالا نمی دونم طلا بود یا نه..بعدش همه فهمیدن و سرزنش شدم..تعبیر خواب انگشتر نگین سفید رو خوندم نوشته بود دردسر و بحث پیش میاد..حالا نمیدونم راست گفتن یا نه

 35. سلام خسته نباشید ، در روز سه شنبه خواب دیدم که کسی را که دوست دارم ولی اما نمیدانم او به من علاقه ای دارد یا خیر، بر انگشت حلقه من ، انگشتری که طلایی بود اما نمیدانم طلا بود یا خیر، بر دستم کرد.
  تعبیرش چیست؟

  1. سلام عرض ادب و احترام
   اینکه کسی انگشتر به دست شما می کند نشانه ی محکم کردن عهد و پیمان است و اینکه نمی دانید طلا بوده یا نه، نشان دهنده این است که شما اطمینان و باور قلبی به آن شخص ندارید. و نه اینکه شخص بدی باشد فقط شما آن باور قلبی را ندارید.

 36. شنیدم تعبیر خواب انگشتر الماس که مال من خواب الماس بود که میگن موفقیت و ثروت است و نماد موقعیت های بالقوه ای که در زندگی به دست میاد …ان شالله که خیره

 37. سلام. از همسرم جدا شده ام ولی هنوز طلاق نگرفته ام. دو شب پشت هم خواب دیدم انگشتر طلا هدیه میدهد به من. در یکی از خوابها، حلقه طلای سفید داد که بعدا دیدم به طلای سیاه نگین سیاه تبدیل شد. در خواب دیگر هم دیدم کلی پاکت سکه در دست دارد و یک جعبه انگشتر. انگشتر را داد به من که یک انگشتر بسیار یزرگ زرد بود که به انگشت میانه دست چپم انداختم

  1. سلام، عرض ادب و احترام
   چون که دو شب پشت هم یک خواب را می بینید، نشان دهنده ی پیامی از طرف خداوند است. در کل خواب بسیار خوبی است.
   مفهوم کلی خواب شما نیز بدین صورت است، همسر شما تمایل دارد که برگردد و زندگی با شما را دوست دارد. درخواست او را بپذیرید و برگردید قطعا برای شما بهتر است.

 38. سلام…من خواب دیدم انگشتر طلام در خواب شکسته هرجا تعبیر خواب انگشتر طلا شکسته رو نگاه کردم دیدم نوشته دزدی میشه یا افت خورده ولی از من اینجوری نشد..خیلی خوب بود برام…

 39. تعبیر خواب انگشتر نگین سبز چهار تعبیر دارد که امام صادق علیه السلام می فرمایند قدرت و پادشاهی، زن ، فرزند و مال و ثروت است.

  1. سلام عرض ادب و احترام
   عهد و پیمان زناشویی شما توسط یک انسان پولدار و یا پول و مال در خطر است و می‌خواهد آلوده شود. اما شما اجازه نمی‌دهید این اتفاق بیافتد.

 40. سلام من خواب دیدم انگشتر دستم، رو تو دهنم کردم ته گلوم رفت و گیر کرد بعد هر چی سعی کردم در نیومد، در نهایت انگشتم رو تو دهنم کردم و درش آوردم و سریع ب دست راستم کردم

  1. سلام عرض ادب و احترام
   عهد و پیمان زناشویی شما و یا زندگی فعلی شما به واسطه‌ی یک احساس از طرف شما به خطر می افتد. یعنی ممکنه شما حس کنید که بالاتر هستید و لایق زندگی مشترک بهتری هستید. اما خود شما دوباره اجازه نمی دهید این اتفاق رخ دهد.

 41. خسته نباشید من خواب دیدم که لباس عروس تنم هست و جشن عروسی منه اما نه با کسی که الان نامزدم محسوب میشه با یه غریبه و چهرشون رو هم یادمه و توی جشن دوبار به من انگشتر طلا زرد دادن که خیلی بزرگ هم بود که یکیش نگین های قرمز کم هم داشت تعبیرشو لطف میکنید ؟

  1. سلام ممنون . خواب شما بسیار خوب و خوش یمن است. و به دلیل اینکه این انگشتر توسط داماد به شما داده شده هرچند که شخص غریبه ای باشد، نشان یک پیوند محکم و استوار است. و اینکه شما باید سهم خودتون رو انجام بدین برای حفظ رابطتون که به سرانجام برسد. و این خواب شما نوید یک زندگی خوب را می دهد به شرط اینکه شما برای حفظ این رابطه تلاش کنید. براتون آرزوی خوشبختی دارم

 42. تعبیر خواب انگشتر فیروزه خیلی خوبه دوستان موفق شدن توی کاری، حاجت روایی، قدرت و ایناس…اینهایی که گفتم تعبیر امام صادق علیه السلام هستنش

 43. در پاسخ به آقای فرشاد: سلام میگن دیدن خواب طلا کلا برای آقایون خوب نیست باز هم بستگی داره در چه روزی و چه زمانی از شب خواب دیده باشید.

  1. سلام عرض ادب و احترام
   هدف و مقصود شما که می تواند مقام، مال، قبولی در دانشگاه و یا هر موفقیت دیگری باشد، رقبای سرسخت دیگری دارد. البته شما با تلاش بیشتر می‌توانید آن را بدست آوردید.

 44. تعبیر خواب انگشتر در دست مرده رو کسی میدونه؟ البته دیگه فایده نداره بخاطری برام اتفاق افتاد و خیلی خوب بود

  1. سلام عرض ادب و احترام
   انگشتر دست مرده نشان دهنده‌ی یک عهد و پیمانی قدیمی و فراموش شده است. نشان و پیامی برای آینده ندارد

 45. تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده چیه؟ کسی میدونه؟ نسیم خانم دزدین طلا که گفتین من شنیدم گرفتاری و یا مشکلی در زندگیتون پیدا میشه و یا کسی برای اذیت شما برنامه ریزی کرده است.

 46. تعبیر خواب طلا دادن به مرده چیه؟ مهرشید جان منم دیشب خواب دیدم که طلاهامو دادم به عموی مادرم که سالها پیش فوت شده. از صبح از خواب پاشدم همش حس بدی دارم. چمدونم ….

 47. تعبیر خواب طلا فروختن هم نامبارکه؟؟؟ خدا کنه اینجوری نباشه! من دیشب خواب دیدم شوهرم کل طلاهام رو فروخته…. وای که چقد گریه کردم…

 48. من هفته پیش خواب دیدم یه انگشتر الماس خیلی درخشان برام هدیه آوردن ولی تعبیر خواب انگشتر الماس برای منکه چیز خاصی نبود ولی تو بیداری فکنم خیلی بهتر باشه:))

 49. تعبیر خواب انگشتر عقیق: داشتن ، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب نشانه زیاد شدن ایمان ، فراخی روزی و گشایش کار است.

 50. تعبیر خواب انگشتر طلا شکسته از دیدگاه ابن سیرین اگر انگشتر از بین بره و نگینش بمونه اینه که شخص مقامش از دست میره ولی آبروش میمونه

 51. سلام.
  خواب دیدم در کار منزل داشتم کمک میکردم و مبل خانه را جابجا میکردم. یهو دیدم حلقه طلای خانمم که گم شده بود و پیدا کردم و پیش خودم گفتم صداش کنم بیاد کمکم بعد که اومد یهو سوپرایزش کنم و بگم درینگ درینگ انگشترتو پیدا کردم و خوشحالش کنم. میشه محبت کنید و تعبیرش و برام بگید.

 52. سلام خواب دیدم با یک پسر وارد طلا فروشی شدم و در حال انتخاب کردن انگشتر بودم اول یکی رو دستم کردم گرد نگین دار بود بعد خوشم نیومد بعد یکی دیگر که انگشتر طرح بال داشت رو انتخاب کردم که حتی گرون تر بود ولی خریداری شد برام از طرف آون پسر انگشتر طلا سفید بود

 53. سلام. من خواب دیدم همسر قبلیم اومده و در حالیکه من میدونم ازدواج مجدد کردم کنار من نشسته و دست منو گرفته و حلقه منو درآورد و حلقه طلایی قشنگی رو که خودش گرفته بود و روی اون حلقه حروف لاو بود رو توی انگشت حلقه من کرد.
  خواهش میکنم تعبیرش رو به ایمیل من بفرستین

 54. سلام.ممنون از مطلبتون.من چند وقت پیش خواب پیدا کردن انگشتر طلا دیدم.از مطلب شما تعبیرش رو خوندم چند روز بعد اتفاقات خوبی برام افتاد که واقعا خوابم به خوبی که گفتید برام تعبیر شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *